Hội thảo quốc tế "Văn hóa với Du lịch trong thế giới hội nhập"

Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 2 năm 2017, tại khu Vietstar  - Phú Yên đã diễn ra hội thảo quốc tế “Văn hóa với du lịch trong thế giới hội nhập”. Hội thảo do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Trường Đại học Quốc gia Văn hóa Moscow, Trường Đại học Văn hóa TPHCM, Viện nghiên cứu Phát triển phương Đông và Trung tâm nghiên cứu ứng dụng năng lượng sinh học (Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam ) phối hợp tổ chức.

[...]

Chi tiết

Thông tin về Hội thảo quốc tế "Văn hóa với Du lịch trong thế giới hội nhập"

Theo kế hoạch đã thông tin trước đây, trong hai ngày 18 và 19 tháng 02 năm 2017 sắp đến, tại tỉnh Phú Yên sẽ diễn ra Hội thảo quốc tế "Văn hóa với Du lịch trong thế giới hội nhập".Cùng với các đơn vị gồm: Ủy Ban nhân dân tỉnh Phú Yên; Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông; Trường Đại học Văn hóa Quốc gia Maxcơva; Trường Đại học Văn hóa TPHCM tham gia với vai trò là thành viên Ban Tổ chức của Hội thảo quốc tế lần này.

[...]

Chi tiết