(Ảnh min họa)

Tại hội thảo, các nội dung về Văn hóa và Du lịch trong thế giới hội nhập sẽ được bàn thảo sâu ở các góc độ chuyên môn có liên quan. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các nhóm vấn đề cụ thể như sau:

+ Văn hóa và Phát triển Du lịch trong thế giới hội nhập.

+ Đào tạo nhân lực làm du lịch văn hóa.

+ Văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa, tiềm năng du lịch của tỉnh Phú Yên nói riêng - một điểm đến đầy triển vọng của du lịch Việt Nam.

Với sứ mạng là một trong những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cho nhu cầu của xã hội trên lĩnh vực văn hóa, thông tin và du lịch tại Việt Nam hiện nay và đặc biệt là trong xu thế hội nhập quốc tế, Trường Đại học Văn hóa TPHCM và các đơn vị đồng tổ chức đã đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể từ kết quả sẽ thu về từ hội thảo lần này. Thành quả thu về từ hội thảo hứa hẹn sẽ đóng góp được nhiều ích lợi không chỉ cho các đơn vị tham gia tổ chức, mà nó còn có thể góp phần để phát triển văn hóa và du lịch Việt Nam trong hội nhập quốc tế như hiện nay và mai sau.

Để biết thêm thông tin về hội thảo, độc giả có thể liên hệ Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Văn hóa TPHCM (số 51 Quốc Hương, phưởng Thảo Điền, quận 2, TPHCM), hoặc liên hệ qua số điện thoại: 08.35120564, hoặc E-mail: quanlykhoahocdhvh@gmail.com

 

Tin: Tôn Long Hạ - BBT Website,

Ảnh: Sưu tầm từ internet

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases