Hợp tác đào tạo giữa Đại học Văn hóa TPHCM và Đại học Phạm Văn Đồng: Triển vọng và cơ hội!

Ngày 12/01/2018 Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi). Đây là buổi làm việc lần đầu tiên giữa hai trường, mở ra nhiều cơ hội về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo. Đặc biệt là khả năng mở các lớp đại học hệ vừa làm vừa học, liên thông đại học, đào tạo cao học....đã được hai bên đề cập và thể hiện trong biên bản ghi nhớ được ký kết.

[...]

Chi tiết

Hợp tác và chia sẻ thông tin đào tạo giữa Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch liên kết về hợp tác, chia sẻ thông tin đào tạo giữa hai trường đại học đào tạo lĩnh vực văn hóa thông tin thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở hai đầu đất nước, ngày 17/9/2016 tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM, lãnh đạo hai Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc và bàn thảo về một số nội dung quan trọng.

[...]

Chi tiết