Khoa Văn hoá học tham dự Đại hội Hội quảng cáo Tp.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ V (2022-2027)

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 24-03-2022

555


          Giảng viên và sinh viên khoa Văn hoá học Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh đã đến và tham dự đại hội với tư cách khách mời theo Thư mời của Chủ tịch Hội Nguyễn Thanh Đảo.  Đây là cơ hội để Khoa kết nối với các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, công nghiệp văn hoá, tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, thực tế tại các công ty, doanh nghiệp, phù hợp với chủ trương đào tạo theo định hướng ứng dụng của trường Đại học Văn hoá Tp.Hồ Chí Minh.

BBT Khoa Văn hóa học

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/VHS1976

 


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.