CHUẨN HÓA CÁN BỘ THƯ VIỆN

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 26-07-2018


CHUẨN HÓA CÁN BỘ THƯ VIỆN

THÔNG QUA TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG

THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP THƯ VIỆN VIÊN

 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL – BNV ngày 19 tháng 5 năm 2015 về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện và Quyết định số 4590/QĐ- BVHTT-DL ngày 27/12/2016 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh thư viện viên hạng II, hạng III và hạng IV.

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch và giao trực tiếp cho khoa Thư viện- Thông tin phối hợp với các phòng chuyên trách của đơn vị tổ chức đợt 1 lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh thư viện viên hạng II, III, IV với các đối tượng viên chức chuyên môn đang làm việc ở các vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp.

Với đội ngũ cán bộ giảng dạy bao gồm các Phó giáo sư, tiến sĩ, nhà quản lý, chuyên viên nghiên cứu đầu ngành về thư viện,... các học viên đã được cung cấp khối kiến thức chung về Nhà nước và hành chính nhà nước; quan điểm và đường lối của Đảng  và Nhà nước về công tác thư viện cùng với các kiến thức kỹ năng, nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu chức danh Thư viện viên.

 Sau hơn một tháng triển khai (từ ngày 5/3/2018 đến ngày 4/4/2018) Nhà trường đã tổ chức thành công lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh thư viện viên đợt 1 và cấp 25 chứng chỉ chức danh thư viện viên hạng II, 53 chứng chỉ chức danh thư viện viên hạng III cho 78 học viên của lớp học. Chứng chỉ là cơ sở để xét bổ nhiệm ngạch và xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh thư viện viên hạng II, III theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu năng lực, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho cán bộ Thư viện các tỉnh phía Nam.  

         Bài: Quản Thị Hoa

          Nguồn: Ban đào tạo ngắn hạn trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.