Nhằm hướng dẫn cho sinh viên chuẩn bị tâm thế tốt cho đợt thực tập giữa khóa và cuối khóa của năm học 2018-2019, sáng 01.04.2019 Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật đã họp mặt sinh viên của Khoa để tư vấn cho sinh viên. Trước đó, toàn bộ các đề cương thực tập và nội dung hướng dẫn về đợt thực tập đã được Khoa truyền thông đến sinh viên các lớp và thông báo sớm trên trang website của Khoa QLVH,NT.

Đến dự có thạc sĩ Trịnh Đăng Khoa phụ trách Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, giảng viên chủ nhiệm các lớp có sinh viên thực tập, các giảng viên của Khoa và sinh viên các lớp: Đại học Quản lý văn hóa 10.3; Đại học Quản lý văn hóa 11.3 (chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật); Đại học Quản lý văn hóa 10.1; lớp QLVH 10.2; lớp QLVH 11.1; lớp QLVH 11.2 (chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội).

Các sinh viên đã được thông báo, hướng dẫn các bước trong qui trình thực tập, cách đăng ký, chọn đơn vị thực tập, đề cương thực tập, cách làm báo cáo thực tập, qui chế chấm điểm thực tập (thực tập là môn học thực hành ngoài nhà trường).

 

TS Vũ Thị Phương trao đổi các nội dung liên quan đến đợt thực tập

Nội dung chính của đợt thực tập giữa là khảo sát, tìm hiểu, nhận định về: Nhân lực, vật lực, tài lực và nhu cầu của người dân đối với các thiết chế này. Đây còn là đợt để sinh viên lựa chọn tiếp cận các loại hoạt động của các thiết chế văn hóa, để sinh viên lựa chọn công việc của mình sau này, để trong đợt thực tập cuối Khóa các bạn sẽ hoàn thành việc lựa chọn công việc của mình trong tương lai. Các sinh viên năm thứ 3 trong đợt thực tập giữa khóa do còn chưa có kinh nghiệm khi đi đến các cơ quan, doanh nghiệp để thực tập nên đã được các thầy cô trong khoa căn dặn chi tiết về kiến thức, kỹ năng, nhất là thái độ khi đến những nơi thực tập.

Thạc sĩ Trình Đăng Khoa, phụ trách Khoa QLVH,NT hướng dẫn, chỉ đạo công tác thực tập

Thực tập cuối khóa là tham gia vào việc Tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, có thể là các sản phẩm nghiên cứu độc lập, hoặc sản phẩm của tập thể. Đây chính là đợt thực tập chuẩn bị cho việc sinh viên chọn việc làm sau khi tốt nghiệp nên có tầm quan trọng đặc biệt. Sinh viên cuối khóa sẽ được đánh giá về năng lực dựa trên các công việc được đơn vị thực tập giao cho. Ngoài 15 đơn vị mà Khoa QLVH, NT đã có ký kết hợp tác thì các sinh viên có thể tự chọn các đơn vị bên ngoài phù hợp với nguyện vọng và có liên quan đến ngành nghề của mình trong tương lai.

Thầy cô và sinh viên Khoa QLVH,NT tham gia buổi họp mặt trước đợt thực tập

“Đây là một đợt học ngoài nhà trường nên các sinh viên cần chú ý, suy nghĩ thật chín chắn trược khi chọn địa điểm. Đợt này các em sinh viên có hai “hướng dẫn” đó là giảng viên hướng dẫn của trường và cán bộ hướng dẫn tại địa phương hay cơ quan, đơn vị công tác. Đề nghị các em sinh viên phối hợp cùng giảng viên chủ nhiệm để có thể có những chọn lựa tốt nhất cho đợt thực tập. Đây cũng là nhằm đảm bảo cho việc chọn lựa công việc của mình trong tương lai” thạc sĩ Trịnh Đăng Khoa cho biết. 

Tin ảnh HCD

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases