Giới thiệu về Hội đồng Khoa học Đào tạo

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 01-04-2018

Hội đồng Khoa học Đào tạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Điều lệ Trường Đại học Văn hóa TPHCM.


* Hội đồng Khoa học Đào tạo Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh gồm:
 
1. TS. Nguyễn Thế Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM:  Chủ tịch Hội đồng.
2. PGS.TS. Lâm Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Phó Chủ tịch Hội đồng.
3. PGS.TS. Phan An - Nguyên nghiên cứu viên cao cấp Viện Khoa học Xã hội Vùng Nam Bộ:
4. PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh - Giảng viên chính Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
5. PGS.TS. Trần Văn Ánh - Giảng viên chính Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
6. PGS.TS. Nguyễn Xuân Hồng - Giảng viên chính Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
7. PGS.TS. Huỳnh Văn Tới - Chủ tịch Mặt trận tổ Quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai - Thành viên.
8. TS. Phan Quốc Anh - Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nình Thuận: Thành viên.
9. TS. Nguyễn Đệ - Phó Trưởng Khoa Văn hóa học, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
10. TS. Đào Đồng Điện - Phó Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
11. TS. Mai Hà Phương - Trưởng Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
12. TS. Nguyễn Thị Thư - Nguyên Giảng viên chính Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
13. ThS. Thái Thu Hoài - Phó Trưởng Khoa Xuất bản, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
14. ThS. Nguyễn Kim Hương - Phó Bộ môn Truyền thông, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
15. ThS. Phạm Lan Hương - Phó Trưởng Khoa Di sản văn hóa, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
16. ThS. Trương Thùy Hương - Phó Trưởng Khoa Lý luận Chính trị và Kiến thức đại cương, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
17. ThS. Trịnh Đăng Khoa - Phó Trưởng Khoa/ Phụ trách Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
18. ThS. Hứa SaNi - Phó Trưởng Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
19. ThS. Cao Thanh Phước - Phó Trưởng Khoa Thư viện thông tin, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
20. ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
21. ThS. Nguyễn Thị Hồng Thắm - Phó Trưởng Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/VHS1976

 


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.