Ngày 26.1, tại TP.HCM, Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh. 

      Báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019, Bí thư Đảng ủy khối Lương Văn Nhiền cho biết, trong thời gian qua, Đảng bộ khối đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, luôn nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM, vừa làm cầu nối giúp Bộ VHTTDL chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn TP, đảm bảo sự thống nhất giữa lãnh đạo quản lý ngành và địa bàn. Đảng bộ khối cũng lãnh đạo các đơn vị thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy, sáng tác, biểu diễn, học tập, nâng cao chất lượng, uy tín, hiệu quả đào tạo, gắn đào tạo với hoạt động thực tiễn, với yêu cầu phát triển ngành, hoạt động kinh doanh - dịch vụ có hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân TP.HCM. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, lãnh đạo cấp ủy cơ sở thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng và đoàn thể. 

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL.

Nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo được ghi nhận và đánh giá cao như Hội thi kể chuyện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội thi thuyết trình phim “Hồ Chí Minh - chân dung một con người”; giới thiệu tranh ảnh về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiếu phim tài liệu chính luận “Hồ Chí Minh nhìn từ thế kỷ XXI”; Hội thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Đảng ủy khối cũng chủ động đề xuất với Thành phố tạo điều kiện tham gia trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ quản lý, biểu diễn, vận động viên, huấn luyện viên cho ngành văn hóa, nghệ thuật, thể thao TP. Tham gia xây dựng tổng thể quy hoạch ngành văn hóa, ngành thể thao, quy hoạch tượng đài và Đề án phát triển ngành công nghiệp văn hóa tại TP.HCM. 

Với những thành tích đạt được, Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ khối đã đạt được thời gian qua. “Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hôm nay, tôi rất vui mừng tới Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL. Đây là sự kiện rất có ý nghĩa, là dịp để chúng ta cùng nhìn lại phong trào thi đua yêu nước, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể của Đảng bộ khối”, Phó Chủ tịch Phan Thị Thắng nhấn mạnh và bày tỏ, với đặc thù là một Đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, phần lớn đảng viên hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn; những năm qua, Đảng bộ khối đã khắc phục nhiều khó khăn, phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. 
Theo đồng chí Phan Thị Thắng, để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ X và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ khối cần lưu ý thêm một số vấn đề trọng tâm trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước từ nay đến năm 2025. Cụ thể như: Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ khối, cần quan tâm đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, cụ thể; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua để đi vào chiều sâu trở thành sinh hoạt định kỳ. Cần tạo ra môi trường thi đua lành mạnh, thu hút đông đảo CNVC-LĐ tích cực tham gia một cách tự nguyện, tự giác; tạo nên khí thế thi đua lao động, nghiên cứu, học tập sôi nổi trong toàn Đảng bộ khối... 

Bí thư Đảng ủy khối Lương Văn Nhiền khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu 2020

Khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020)

Cùng với Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước, Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL đã tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo tổng kết, đồng chí Đặng Hà Việt, Phó Bí thư Đảng ủy khối, cho biết ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở cùng với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện thực hiện chủ đề năm 2020 của TP.HCM “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, các chỉ tiêu, kế hoạch mà đơn vị đã đề ra, đặc biệt là có những giải pháp để chăm lo người lao động bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Xây dựng Đảng

Các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng

Theo đồng chí Đặng Hà Việt, bên cạnh những kết quả và thành tích đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Đảng ủy khối về thực hiện nhiệm vụ chính trị của các các cơ quan, đơn vị cơ sở mặc dù đã được quan tâm nhưng do đặc thù của Đảng ủy cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn có nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao; các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn của các đơn vị cơ sở chưa thực sự hiệu quả. Việc nắm bắt thông tin dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ, sinh viên, học sinh để phản biện, định hướng dư luận chưa được đầu tư đúng mức, thiếu tính kịp thời; hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên chưa thật sự đi vào chiều sâu, hiệu quả còn thấp so với yêu cầu. Một số tổ chức cơ sở đảng chưa đầu tư đúng mức cho việc bồi dưỡng tạo nguồn và giới thiệu quần chúng ưu tú để kết nạp đảng.  

Trao Giấy khen cho các tập thể phối hợp tổ chức thành công chương trình nghệ thuật

Khen thưởng các văn nghệ sĩ đóng góp cho chương trình nghệ thuật trong năm 2020

Năm 2021, Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: Ti lệ đảng viên, cán bộ chủ chốt tham gia học tập nghị quyết đạt từ 95% trở lên; phát triển 25 đảng viên mới; phấn đấu có 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 20% cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cơ sở đảng yếu kém. Phấn đấu 100% các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành xuất sắc.
Tại hội nghị, Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL đã trao nhiều phần thưởng đến các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2020 và trong giai đoạn 2016-2020. 

THÙY TRANG

Nguồn: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/thoi-su

 

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases