VHSO - Trong lĩnh vực thư viện, nguồn lực thông tin là một trong bốn yếu tố cấu thành nên hoạt động thư viện, đồng thời cũng là yếu tố có tầm quan trọng đặc biệt trong việc thỏa mãn nhu cầu của người sử dụng thư viện, tạo nên chất lượng, hiệu quả trong hoạt động thông tin - thư viện. Phát triển nguồn tài nguyên thông tin luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với hoạt động thư viện. Trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, việc liên kết để chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin là hướng đi mới cho các thư viện.

PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: ĐHNL.

Sáng ngày 21/6, tại Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (Khu phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức), đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực thư viện giữa Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh với Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP. Hồ Chí Minh - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Tham dự lễ ký, đại diện Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh có TS. Lê Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng; Đại diện Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh có PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh có TS. Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng.

TS. Lê Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Phương Đỗ.

Tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo các bên đã cùng nhau thảo luận, thống nhất và đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác trong thời gian 5 năm với các nội dung: Chia sẻ truy cập cơ sở dữ liệu nội sinh thông qua địa chỉ IP hoặc tài khoản; Trao đổi, phối hợp trong việc bổ sung nguồn tài liệu điện tử theo mô hình thư viện hiệp hội; Phối hợp cung cấp dịch vụ mượn liên Thư viện, thực hiện cung cấp, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin; Phối hợp tuyên truyền phổ biến rộng rãi các hoạt động liên kết tới người sử dụng thư viện thông qua website Thư viện; Chia sẻ kết quả xử lý nghiệp vụ biên mục; Hợp tác điều tra khảo sát về nhu cầu và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng tài liệu, qua đó phân tích các khó khăn, thuận lợi và đề xuất các biện pháp cụ thể để bổ sung nội dung hợp tác cho thời gian tiếp theo; Phối hợp triển khai hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tư vấn nghiệp vụ giữa cán bộ thư viện và tạo điều kiện để cán bộ thư viện hai Trường tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn do đơn vị tổ chức.

TS. Lê Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh và PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực thông tin - thư viện trước sự chứng kiến của lãnh đạo thư viện 2 đơn vị. Ảnh: ĐHNL.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thư viện giữa Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh với thư viện các trường đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nhằm tăng cường mối quan hệ, hợp tác, phát huy thế mạnh của mỗi bên để cung cấp nguồn tài liệu đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu cho người sử dụng thư viện; Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và vị thế của nhà trường.

TS. Lê Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh và TS. Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực thông tin - thư viện trước sự chứng kiến của lãnh đạo thư viện 2 đơn vị. Ảnh: ĐHNL.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong hoạt động thư viện giữa Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh với Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP. Hồ Chí Minh - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã mở ra cơ hội hợp tác giữa các bên trong việc hỗ trợ lẫn nhau về công tác thông tin - thư viện. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị phát huy tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác chia sẻ nguồn lực thông tin trong thời đại chuyển đổi số nhằm phục vụ tốt nhất cho người sử dụng thư viện trong tương lai.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò của thư viện đại học trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy giáo dục khởi nghiệp”. Ảnh: Phương Đỗ.

Dịp này, đại diện lãnh đạo các trường đại học có tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác và cán bộ quản lý Thư viện các trường cũng đã tham dự Hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò của thư viện đại học trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy giáo dục khởi nghiệp” do Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tổ chức./.

Hoàng Hải

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases