VHSO - Chiều ngày 10/4, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp đầu tiên thông qua danh sách thành viên của Ban Tổ chức; Ban Tư vấn và một số nội dung cho các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (3/1/1976 - 3/1/2026).

Một góc phiên họp đầu tiên của Ban Tổ chức; Ban Tư vấn các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự phiên họp có PGS.TS.Lâm Nhân, Hiệu trưởng, Trưởng Ban Tổ chức; TS. Trịnh Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng Ban Tổ chức; TS. Lê Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng Ban Tổ chức; cùng 20 thành viên ủy viên của Ban Tổ chức và 05 thành viên của Ban Tư vấn theo Quyết định số 167/QĐ-ĐHVHHCM ngày 15/3/2024 về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Tư vấn các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.


PGS.TS. Lâm Nhân, Hiệu trưởng, Trưởng Ban Tổ chức điều hành phiên họp.

Tại buổi họp, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 23 thành viên của Ban Tổ chức và 05 thành viên Ban Tư vấn cho các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, cùng với đó là quá trình thảo luận thống nhất các nội dung cần triển khai thực hiện trong thời gian tới cho sự kiện này như: Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá những thành tựu đạt được của Trường trong chặng đường 50 năm qua; đăng tải các bài viết, hình ảnh, sáng tác của các thế hệ thầy và trò trên các phương tiện thông tin đại chúng; Xây dựng phóng sự, phim tư liệu “Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh 50 xây dựng và phát triển”; Hoàn thành việc biên soạn và xuất bản tác phẩm “Lịch sử Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (1976 - 2025)”; Bổ sung các tư liệu để hoàn thiện Phòng truyền thống của Trường nhân kỷ niệm 50 năm thành lập; Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và hội thảo khoa học: “Hội thảo 50 năm nghiên cứu văn hóa Nam Bộ”; “50 năm đào tạo văn hóa, nghệ thuật, thông tin, truyền thông và du lịch”; Xuất bản tạp chí, sách, tài liệu chuyên khảo, kỷ yếu 50 năm,…; Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cho tập thể Trường, các tập thể và cá nhân thuộc Trường nhân dịp kỷ niệm; Xây dựng nội dung, chương trình, tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường trên tinh thần tiết kiệm; Tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường dự kiến vào tháng 12/2025; Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao (Công đoàn Trường và Đoàn Thanh niên Trường tổ chức); Thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên và học viên; Vận động các nguồn lực phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Trường;  Đẩy nhanh tiến độ công tác sửa chữa, nâng cấp, chỉnh trang cơ sở vật chất, cảnh quan, môi trường chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kinh phí để tổ chức các hoạt động.


PGS.TS. Trần Văn Ánh, nguyên Hiệu trưởng, thành viên Ban Tư vấn phát biểu góp ý việc hoàn thiện các nội dung cần chuẩn bị cho sự kiện 50 năm thành lập Trường.

Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (3/1/1976 - 3/1/2026) nhằm ôn lại truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định, ghi nhận những thành tựu to lớn đã đạt được của nhà trường sau 50 đào tạo; Nâng cao ý thức trách nhiệm, niềm tin yêu, tự hào, tạo khí thế mới trong phong trào thi đua của viên chức, người lao động và sinh viên, học viên góp phần thực hiện tốt sứ mệnh đào tạo của nhà trường về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thông tin, truyền thông và du lịch gắn liền với nhu cầu phát triển của đất nước. Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường còn là dịp để tri ân các thế hệ viên chức, người lao động và người học; ghi nhận những thành công trong hoạt động nghề nghiệp của các thế hệ thầy và trò đã trưởng thành từ Nhà trường, đồng thời là dịp để các thế hệ thầy và trò, bạn bè, đồng nghiệp gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm trong thời gian học tập, công tác dưới mái trường văn hóa phương Nam.

PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh (Thứ 2 từ trái sang), nguyên Hiệu trưởng, thành viên Ban Tư vấn phát biểu góp ý việc hoàn thiện các nội dung cần chuẩn bị cho sự kiện 50 năm thành lập Trường.

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 3/1/1976 với tên gọi Trường Nghiệp vụ Văn hóa thông tin, sau đó đổi tên thành Trường Lý luận và Nghiệp vụ II theo Quyết định số 110/VH-QĐ ngày 30/08/1976 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Ngày 19/9/1981, Trường đổi tên thành Trường Văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 121/QĐ-VHTT của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin. Ngày 10/7/1998, Trường nâng cấp thành Trường Cao đẳng Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 124/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 23/6/2005, Trường được nâng cấp thành Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 154/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Tin và ảnh: Hoàng Hải
BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP. HCM

 

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases