VHSO - Chiều ngày 31/5, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lâm Nhân, Hiệu trưởng; TS. Trịnh Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng, Điều hành Hội đồng trường; cùng các thầy cô giáo là lãnh đạo các đơn vị và toàn thể viên chức, người lao động Nhà trường.

Viên chức, người lao động Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024.

Tại Hội nghị, toàn thể viên chức, người lao động đã được nghe báo cáo viên PGS.TS. Đoàn Thị Phương Diệp, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế, Trưởng bộ môn Luật dân sự Trường Đại học Kinh tế - Luật Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến các nội dung về Đề án vị trí việc làm để cải cách tiền lương và chính sách tiền lương được triển khai thực hiện từ ngày 1/7/2024.

PGS.TS. Đoàn Thị Phương Diệp, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế, Trưởng bộ môn Luật dân sự Trường Đại học Kinh tế - Luật Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo viên Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật chiều 31/5.

Theo đó, từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 (Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước); điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

PGS.TS. Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ có 5 bảng lương mới theo vị trí việc làm gồm: Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương; Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội, chuyên môn kỹ thuật công an và Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Viên chức, người lao động Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh rất kỳ vọng về Đề án vị trí việc làm để cải cách tiền lương và chính sách tiền lương được triển khai thực hiện từ ngày 01/7/2024.

Hội nghị Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 giúp cho toàn thể viên chức, người lao động nhà trường có dịp học tập, bồi dưỡng thêm kiến thức pháp luật. Góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; khẳng định vị trí, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội và ý thức chấp hành pháp luật trong thực thi công việc./.

Tin và ảnh: Hoàng Hải

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases