Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh thông báo về thời gian thi tuyển viên chức năm 2018

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 27-12-2018


Thông báo về thời gian ôn thi và thi tuyển viên chức năm 2018

Danh sách niêm yết thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2018

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.