Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh công bố thực hiện ISO 9001:2015

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 05-01-2019


      Cùng với các cơ sở đào tạo trong cả nước nhiều năm qua, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã nghiêm túc triển khai thực hiện “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” theo Nghị quyết số 29 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

    Tuyên truyền về triết lý giáo dục, sứ mạng, tầm nhìn và văn hóa của Nhà trường ngay từ những ngày đầu của năm 2018.

      Chiều ngày 3/1/2019, nhân dịp kỷ niệm 43 năm thành lập, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã chính thức công bố thực hiện ISO 9001:2015, chuẩn chất lượng giáo dục theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ GD&ĐT, Phần mềm Quản trị Đại học PMT - EMS. Đây là một sự kiện đặc biệt và có ý nghĩa hết sức quan trọng của nhà trường trên còn đường khẳng định thương hiệu đào tạo nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao cho xã hội. Trong 2 năm 2017, 2018 Nhà trường đã tập trung mọi tiềm lực triển khai một số nhiệm vụ quan trọng để tiếp tục thực hiện “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo" của Trường: Đưa hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 vào quản lý tất cả các hoạt động của nhà trường; Chuẩn bị đủ mọi điều kiện tốt nhất để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm định và cấp giấy chứng nhận Trường đạt chuẩn quốc gia vào đầu năm 2019; Đầu tư một Phần mềm Quản trị đại học để tự động hóa tất cả các hoạt động và quản lý của trường trên phần mềm Quản trị đại học.

      Đại diện lãnh đạo Nhà trường và các tổ chức chính trị xã hội nhà trường ký kết giao ước thi đua và  ấn nút  phát lệnh bắt đầu thực hiện ISO 9001:2015, Chuẩn chất lượng giáo dục theo thông tư 12/2017/TT-BGDĐT và phần mềm Quản trị Đại học PMT - EMS vào chiều ngày 3/1/2019.

      Năm học 2018-2019 và 2019-2020 Nhà trường tiếp tục thực hiện: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo”; Chủ trương đổi mới giáo dục theo tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của BCHTW khóa XI, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 của Chính phủ; Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020; Các chương trình kế hoạch, chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các chủ trương, nghị quyết của lãnh đạo, Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh. Xây dựng, giữ vững và phát triển nhiều thành tích lớn để lập công, phấn đấu đạt cờ thi đua Chính phủ trong năm 2019, làm cơ sở đề xuất Nhà nước khen cao về thành tích nhà trường đạt được vào dịp Trường tròn 45 năm hình thành và phát triển (03/01/1976 - 03/01/2021). Tổ chức thi đua là tổ chức các hoạt động nhằm tạo động lực phát triển nhà trường. Thành quả thi đua góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Nhà trường trước xã hội và hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam,…Trên tinh thần và sự quyết tâm đó, Đảng ủy, Tập thể lãnh đạo và Ban giám hiệu Nhà trường quyết định tổ chức ký giao ước và phát động thi đua năm 2019 trong kế hoạch thi đua ngắn hạn 2019 - 2020 của trường ngay trong ngày sinh nhật lần thứ 43 như một lần nữa khẳng định quyết tâm để hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà Nhà trường hướng đến vào dịp kỷ niệm 45 năm thành lập trường vào năm 2021.

Hoàng Hải - BBT Website

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.