THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO QUỐC TẾ

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 27-08-2018


Di sản văn hoá là nguồn tài sản vô giá của mỗi quốc gia, liên quan đến con người và các cộng đồng. Có thể nói, đây là một lĩnh vực rộng, với nhiều quan điểm tiếp cận khác nhau, chính vì vậy, việc bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hoá vô cùng phức tạp. Trong xu thế chung về hội nhập quốc tế, các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá đã khẳng định những thành tựu cũng như hiệu quả đối với toàn nhân loại. Tuy nhiên, quá trình hội nhập quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá còn nhiều vấn đề liên quan đến quan điểm, nhận thức, quy trình, các yếu tố liên quan và ảnh hưởng.

Với mục đích nhìn nhận và đặt ra các vấn đề trong quá trình hội nhập và phát huy giá trị các di sản văn hoá trong bối cảnh hiện nay, Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ và Trung tâm Quốc tế về Nghiên cứu Bảo tồn và Bảo quản các tài sản văn hóa (ICCROM) phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc tế “Hội nhập quốc tế về bảo tồn - Cơ hội và thách thức cho các giá trị di sản văn hóa”.

Hội thảo còn là địa chỉ giới thiệu, kết nối các cá nhân, đơn vị và các tổ chức trong việc hình thành ý tưởng, xây dựng dự án hợp tác quốc tế trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Thông tin chi tiết vui lòng tìm hiểu thêm tại đây

 

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/VHS1976

 


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.