Thư mời tham dự viết bài HTKH cấp quốc gia về E-learning

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 16-10-2019


Kính gửi:

-Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu;

-Các trường Đại học, Cao đẳng.

 

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ triển khai thực hiện đề án “Nghiên cứu về phương thức học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin (E-learning) trong giáo dục đại học và đào tạo trực tuyến mở dành cho đại chúng MOOCS (Massive Online Open Courses): Kinh nghiệm thế giới và ứng dụng tại Việt Nam”  thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.

 

Trên cơ sở đó, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia, thời gian dự kiến vào tháng 11/2019 với chủ đề “Thực trạng đào tạo E-learning ở Việt Nam, xu hướng thế giới và các yếu tố (điều kiện) phát triển các loại hình đào tạo trên ở Việt Nam.” Đây là cơ hội để các nhà khoa học, các đơn vị và cá nhân quan tâm cùng nhau nghiên cứu, phân tích một cách đầy đủ ảnh hưởng của bối cảnh, cấu trúc và các nhân tố đến e-learning cũng như cơ chế vận hành phương thức giáo dục này trên bình diện quốc gia, từ đó xây dựng luận cứ khoa học cho việc xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch phát triển e-learning trong giáo dục đại học Việt Nam, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

 

Ban Tổ chức trân trọng kính mời quý Thầy, Cô tham gia viết bài, và đóng góp ý kiến cho Hội thảo, góp phần cho sự thành công của Đề án. Quý Thầy, Cô vui lòng chuyển giúp thư mời viết bài đến các Thầy, Cô khác trong cùng đơn vị, có quan tâm đến chủ đề E-learning.

 

Thông tin chi tiết, Thầy, Cô vui lòng xem thư đính kèm

 Trân trọng./.

 Ban thực hiện Đề án.

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.