Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy - Ngành Thông tin - Thư viện năm 2022

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 11-07-2022


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

NGÀNH THÔNG TIN - THƯ VIỆN NĂM 2022

1. Ngành Thông tin - Thư viện đối với xã hội

         Thư viện và các trung tâm thông tin là nơi lưu trữ tài liệu, thông tin phục vụ nhu cầu đọc, nhu cầu thông tin của người sử dụng. Tài liệu, thông tin là kho báu, là tài sản quý giá; chuyên viên thông tin-thư viện là những người nắm giữ chìa khóa trong tay để mở kho báu tri thức của nhân loại.

          Trong xã hội hiện đại, thông tin là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của mọi cá nhân và tổ chức cũng như của cả đất nước. Do đó, ngành Thông tin-Thư viện ngày càng trở nên cần thiết và có vị trí quan trọng trong xã hội. Nếu các bạn yêu thích công việc thu thập, xử lý, quản lý và cung cấp tài liệu, thông tin trợ giúp mọi người thành công trong cuộc sống, nghiên cứu khoa học, học tập, làm việc... thì Khoa Thông tin, Thư viện Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh là nơi trang bị hành trang tốt cho các bạn tham gia hoạt động ngành Thông tin-Thư viện.

2. Mục tiêu đào tạo của ngành Thông tin - Thư viện

          - Mục tiêu chung

          Đào tạo trình độ đại học ngành Thông tin-Thư viện; có những kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp thuộc lĩnh vực thông tin-thư viện nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

          - Mục tiêu cụ thể

          Ngành Thông tin-Thư viện đào tạo sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau:

          + Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật; kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực, phạm vi của ngành Thông tin-Thư viện để có thể giải quyết các công việc phức tạp; kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc; kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức quản lý, điều hành và giám sát các quá trình trong lĩnh vực thông tin-thư viện; có khả năng học tập, nghiên cứu chuyên môn ở trình độ cao hơn.

          + Có kỹ năng vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành Thông tin-Thư viện trong những bối cảnh khác nhau; có khả năng thực hiện được các hoạt động thu thập, xử lý, tổ chức, khai thác và cung cấp thông tin trong các cơ quan, tổ chức; đồng thời áp dụng được công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thông tin-thư viện; phân tích, tổng hợp ý kiến tập thể, đánh giá chất lượng công việc; phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế; khởi nghiệp; khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ để giải quyết các vấn đề về chuyên môn nghề nghiệp. Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng mềm thông qua các hoạt động ngoại khoá và các hoạt động thực tiễn.

          + Có trách nhiệm trong công việc đảm nhận; tuân thủ quy định của cơ quan, bảo mật thông tin của tổ chức; trung thực, tự tin, yêu nghề nghiệp.

3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

          Điểm mạnh của sinh viên tốt nghiệp ngành Thông tin-Thư viện là khả năng hiểu và đáp ứng nhu cầu thông tin của các đối tượng người dùng tin khác nhau; khả năng làm việc ở nhiều môi trường, các cơ quan thông tin, thư viện, tư liệu... khác nhau; khả năng thích ứng và tiếp tục học tập để phù hợp với yêu cầu và điều kiện làm việc đa dạng. Điều này giúp sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở bất kỳ một cơ quan, tổ chức nào cần người làm công việc quản lý và cung cấp thông tin. Sinh viên tốt nghiệp ngành Thông tin-Thư viện có thể đảm nhiệm tốt các vị trí làm việc sau:

          - Viên chức quản lý và chuyên môn trong các loại hình thư viện cụ thể:

          + Thư viện công cộng: Thư viện Quốc gia Việt Nam, thư viện do UBND các cấp thành lập (thư viện tỉnh/thành phố, thư viện quận/huyện…).

          + Thư viện đa ngành, chuyên ngành: thư viện của viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu khoa học; thư viện của nhà trường và cơ sở giáo dục khác; thư viện của cơ quan nhà nước; thư viện của các lực lượng vũ trang; thư viện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp.

          - Chuyên viên thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin trong các Trung tâm Thông tin tư liệu.

          - Giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, các cơ quan nghiên cứu về thông tin và thư viện.                                                                                                            

4. Hình thức và thời gian đào tạo

          -  Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

          - Thời gian đào tạo theo kế hoạch: 4 năm

          Có thể rút ngắn 1 năm (còn 3 năm) đối với sinh viên đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đào tạo và trong những trường hợp khác có thể kéo dài tối đa thời gian đào tạo đến 6 năm.

5. Các kênh cung cấp thông tin

          Thí sinh có nguyện vọng theo học ngành Thông tin-Thư viện tại Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh có thể tìm hiểu các thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Nhà trường qua các kênh liên lạc sau:

          - Địa chỉ:

          + Cơ sở 1: 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

          + Cở sở 2: 288 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

          - Điện thoại:

          + Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế: 028 3899 2901 

          + Khoa Thông tin, Thư viện: 028 3620 8713

          - Website: www.hcmuc.edu.vn

          - Email: tuyensinhvhs@gmail.com

          Qua các kênh thông tin nêu trên, thí sinh sẽ tìm thấy các thông tin về: Đối tượng tuyển sinh, phạm vi tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển, thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển/thi tuyển, học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy, chỗ ở ký túc xá sinh viên./.

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.