Dưới đây là các thông tin được minh họa bằng hình thức infographic:

- Quét mã QR bên trái và truy cập vào các đường link bên dưới, để tìm hiểu về những tin tức và các hoạt động của Khoa Văn hóa học hiện nay;

- Đọc các biểu đồ, thông số bên phải, phía trên dành cho ngành Văn hóa Việt Nam và bên dưới dành cho ngành Công nghiệp Văn hóa để nắm rõ các thông tin tuyển sinh năm 2021 của Khoa Văn hóa học.

 

- BBT Khoa Văn hóa học -

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases