Thông báo về việc tổ chức cuộc thi "Sinh viên thanh lịch Trường Đại học Văn hóa TPHCM" lần 1 năm 2018

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 18-05-2018


MỜI SINH VIÊN XEM CHO TIETS VÀ TẢI NỘI DUNG CÁC FILE SAU ĐÂY:

1. Thông báo về việc tổ chức cuộc thi "Sinh viên thanh lịch Trường Đại học Văn hóa TPHCM" lần 1 năm 2018

2. Mẫu phiếu đăng ký thi "Sinh viên thanh lịch Trường Đại học Văn hóa TPHCM" lần 1 năm 2018

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.