Thông báo về việc tổ chức cuộc thi "Sinh viên thanh lịch Trường Đại học Văn hóa TPHCM" lần 1 năm 2018

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 18-05-2018


MỜI SINH VIÊN XEM CHO TIETS VÀ TẢI NỘI DUNG CÁC FILE SAU ĐÂY:

1. Thông báo về việc tổ chức cuộc thi "Sinh viên thanh lịch Trường Đại học Văn hóa TPHCM" lần 1 năm 2018

2. Mẫu phiếu đăng ký thi "Sinh viên thanh lịch Trường Đại học Văn hóa TPHCM" lần 1 năm 2018

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.