Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020-2021

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 12-12-2019


Trân trọng kính mời các thầy cô tìm hiểu thông tin chi tiết về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh An Giang năm 2020-2021 tại đây

Các cá nhân đơn vị đề xuất nhiệm vụ gửi về bộ phận QLKH&HTQT bản file qua email: qlkh@hcmuc.edu.vn và bản có chữ ký xác nhận trước ngày 20/02/2020 để đảm bảo cho việc tổng hợp, trình Ban Giám hiệu và thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng tiến độ.

Trân trọng./.

 

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.