Thông báo số 69/TB-ĐHVHHCM ngày 08/5/2020 của Trường về việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng lịch dạy và học học kỳ II, năm học 2019 - 2020.

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 08-05-2020


Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.