Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bậc đại học hệ chính quy năm 2019.

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 24-07-2019


     Căn cứ Đề án tuyển sinh được công khai tại các website https://thituyensinh.vnhttp://www.hcmuc.edu.vn/; Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2019 (điểm sàn) như sau: 

1. Điểm xét tuyển theo từng ngành, chuyên ngành đào tạo

- Là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

- Dựa vào kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia: không có điểm môn thi trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

- Dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông (xét học bạ bậc trung học phổ thông): tính điểm trung bình chung môn học lớp 10, lớp 11, lớp 12 (Điểm tổng kết- ĐTK) từ 5,0 trở lên.

- Đối với chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật, ngành Quản lý Văn hóa: ngoài những điều kiện nên trên, thí sinh phải có điểm môn thi Năng khiếu nghệ thuật đạt từ 5,0 điểm trở lên.

2. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ 

     Trường hợp trong cùng một tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển, nếu có nhiều thí sinh có tổng điểm thi bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được xác định, Trường sẽ sử dụng chỉ số phụ để xét tuyển (được áp dụng chung cho các ngành, chuyên ngành tuyển sinh) theo thứ tự ưu tiên thí sinh đăng ký nguyện vọng cao hơn vào ngành, chuyên ngành đó; giữa các thí sinh cùng thứ bậc nguyện vọng vào một ngành, chuyên ngành học có tổng điểm bằng nhau sẽ ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Ngữ văn cao hơn (đối với tổ hợp xét tuyển có môn Ngữ văn), có điểm thi môn Toán cao hơn (đối với tổ hợp xét tuyển có môn Toán), có điểm thi môn Ngữ văn cao, sau đó đến môn Toán cao hơn (đối với tổ hợp xét tuyển có môn Ngữ văn và môn Toán).

3. Điểm xét tuyển các đợt bổ sung (nếu có)

     Điểm xét tuyển đợt bổ sung bằng hoặc cao hơn điểm xét tuyển đợt 1.

Nguồn: Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT

Hoàng Hải - BBT website (cập nhật)

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.