Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ tổ chức hội thảo quốc gia "Khoa học xã hội và phát triển bền vững vùng Nam Bộ" nhằm giới thiệu và trao đổi các kết quả nghiên cứu về khoa học xã hội và phát triển bền vững ở Nam Bộ và về Nam Bộ được đúc kết trong 10 năm trở lại đây.

Quý thầy cô, hoc viên và sinh viên vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về hội thảo tại đây.

Trân trọng./.

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases