Thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo học kỳ hè năm học 2017-2018

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 24-05-2018


 

* Mời Sinh viên xem chi tiết và download Kế hoạch tổ chức học kỳ hè năm học 2017-2018 tại đây

 

Phòng Đào tạo, thông báo

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.