Thông báo học tiếng anh cường học kỳ 1 năm học 2018-2019.

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 11-10-2018


- Thông báo học tiếng anh cường học kỳ 1 năm học 2018-2019.

- Danh sách sinh viên có kết quả TEST tiếng anh tháng 9/2018.

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.