Thông báo học tiếng anh cường học kỳ 1 năm học 2018-2019.

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 11-10-2018


- Thông báo học tiếng anh cường học kỳ 1 năm học 2018-2019.

- Danh sách sinh viên có kết quả TEST tiếng anh tháng 9/2018.

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.