Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên và Di sản viên hạng II, hạng III (Học trực tuyến)

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 24-04-2020


Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.