Thông báo gia hạn nộp hồ sơ chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm - Khóa 10

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 25-09-2019


Thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ chiêu sinh lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm" khóa 10.

Nguồn: Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT.

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.