Thông báo chiêu sinh Khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh Xuất bản phẩm - khóa 7, năm 2018

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 12-04-2018* MỜI XEM CHI TIẾT, TẢI FILE THÔNG BÁO và MẪU PHIẾU đính kèm.

BAN ĐÀO TẠO BỖI DƯỚNG NGẮN HẠN

 

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.