Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 14-02-2019


Cụ thể:

1. Hướng dẫn viên văn hóa (Lĩnh vực quản lý văn hóa) hạng II, III và hạng IV   (tải thông báo)

2. Phương pháp viên (Lĩnh vực quản lý văn hóa) hạng II, III và hạng IV   (tải thông báo)

3. Thư viện viên hạng II và hạng III   (tải thông báo)

4. Di sản viên hạng II và hạng III   (tải thông báo)

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.