Tập huấn về Lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 28-09-2020


      Sáng ngày 28/9/2020, tại hội trường khách sạn Hòa Bình, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Kiên Giang, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới”. Tham dự hội nghị có học viên của 34 địa phương phía Nam hoạt động trên các ngành, lĩnh vực tuyên giáo, văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, đội ngũ giảng viên các trường đại học... PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng đến dự, phát biểu khai mạc.

      Học viên của 34 địa phương phía Nam tham dự hội nghị sáng ngày 28/9.

      Chương trình tập huấn từ ngày 28/9 đến ngày 1/10/2020. Học viên được học tập các chuyên đề; Nghiên cứu, quán triệt các quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, nghệ thuật; Quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ trong một số Nghị quyết; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Vấn đề tự  do sáng tạo trong văn hóa nghệ thuật Việt Nam hiện nay;... Đây là hoạt động thường niên của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, góp phần trong công cuộc xây dựng đất nước trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, trong mục tiêu xây dựng “nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc”.

Tin, ảnh:  Đình Dũng.

 

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.