Tài liệu hướng dẫn xây dựng thuyết minh và quy cách trình bày đề tài cấp Bộ

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 15-10-2018


Xây dựng hồ sơ thuyết minh đề tài cấp Bộ

Quy định và cách thức trình bày đề tài cấp Bộ

Thông tư 16/2015 Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.