Sáng ngày 26/06/2022, lớp ĐH. VHH14 đã có chuyến đi thực tế tại Trung tâm Phát triển nông thôn Saemaul Undong thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM dưới sự hướng dẫn của giảng viên Cao Nguyễn Ngọc Anh. Đây là chuyến tham quan thực tế trong khuôn khổ nội dung học phần “Tổ chức phát triển cộng đồng”. Tại đây, các bạn sinh viên đã được chị Đỗ Thị Ngân Thanh thuyết minh về phòng Trưng bày và Giáo dục Saemaul, giới thiệu về tinh thần Saemaul với các giá trị cốt lõi.

"Cần cù, Tự lực và Hợp tác” là những sợi chỉ đỏ xuyên suốt phong trào “làng mới”, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chương trình xây dựng Nông thôn mới, du lịch nông thôn,.... cũng như chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và kỹ năng khi đi thực địa.

Buổi tham quan thực tế không chỉ giúp sinh viên có thêm những trải nghiệm thú vị mà còn giúp các bạn trang bị thêm kiến thức, kỹ năng trong việc thực hành các dự án nghiên cứu phát triển cộng đồng.

Bài viết: Ngọc Hân - Ảnh: Ngọc Hân, Trọng Công

 

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases