Sắc Việt - Chương trình nghệ thuật độc đáo của sinh viên Việt Nam học - Khoa Văn hóa học

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 31-07-2020


Trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học của khoa Văn hóa học, học phần “Nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam” thuộc khối kiến thức chuyên ngành, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam và công tác bảo tồn- phát huy những loại hình này trong bối cảnh hội nhập hiện nay. 

Sau hơn hai tháng tìm hiểu về học phần Nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của giảng viên ThS. Nguyễn Dự, ngày 18/7/2020, lớp ĐH.Việt Nam học đã tổ chức thành công chương trình biểu diễn “Sắc Việt”. Chương trình được chuẩn bị chu đáo với từng tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng, phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, từ múa dân tộc Mông, múa hoa đăng, múa Tây Nguyên, múa Lâm Thôn, biểu diễn  Đờn ca tài tử đến hát Chăm. Thông qua việc thi kết thúc học phần bằng hình thức thực hành, sinh viên có cơ hội gắn lý thuyết với thực tiễn, một trong những yêu cầu cơ bản trong việc tiếp thu kiến thức. 

Chương trình “Sắc Việt” đã đọng lại trong lòng các bạn sinh viên không chỉ kiến thức mà còn cho các bạn thấy được thực tế trong công tác bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống. Từ đó, hình thành ý thức giữ gìn và phát huy những đặc trưng và giá trị các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam trong quá trình xây dựng, bảo vệ đất nước.

Ảnh và bài: Ngọc Diễm

Lớp: ĐH.Việt Nam học

 

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.