Quyết định và Danh mục thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2019

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 18-01-2019


Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Quyết định thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2019,

Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2019.

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/VHS1976

 


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.