Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày Thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020), Ban truyền thông Khoa Du lịch phỏng vấn bạn sinh viên Nguyễn Thành Cửu - Cựu bí thư Đoàn khoa Du lịch về suy nghĩ, cảm nhận của cán bộ Đoàn với các hoạt động đoàn thanh niên hiện nay

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases