Cẩm Tú cho biết “Nhờ những học phần thiết thực và năng nổ trong quá trình hoạt động Đoàn - Hội khi còn là sinh viên khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật mà giờ đây, sau 3 năm ra trường Tú đã trở thành một quân nhân chuyên nghiệp với công việc đúng chuyên môn, sở thích khi đi học đó là: phụ trách mảng tuyên truyền của Trường Sĩ quan Công Binh. Và trong tình hình hiện nay, Cẩm Tú đang tham gia tích cực vào việc tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị”.

Tốt nghiệp chuyên nghành Quản lý hoạt động Văn hóa xã hội - Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, trường Đại học văn hóa TP.HCM, Khóa 2013 - 2017. Cô sinh viên đam mê hoạt động công tác xã hội đã đi lựa chọn “con đường lạ”, mong muốn nhập ngũ. Và thực tế đã chứng minh được rằng: sinh viên Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, trường Đại học Văn hóa TP.HCM hoàn toàn có thể làm việc tốt trong môi trường quân đội.

Bản lĩnh trong học tập và sớm xác định công việc tương lai mà mình sẽ chọn nên Cẩm Tú đã tập trung cho việc học một cách khoa học, biến những học phần “khó” thành những thử thách phải vượt qua nếu muốn thành công.

Không chỉ học, mà Cẩm Tú còn tham gia tích cực và các hoạt động Đoàn-Hội để tích lũy kỹ năng

Và thành quả sau 3 năm ra trường...

Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được học, hiện nay Cẩm Tú là chiến sĩ tham gia tích cực vào công tác Tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19 tại đơn vị

Và nhớ Trường....

Nguyễn Thị Cẩm Tú ngày nhận bằng tốt nghiệp 

Xin chúc Cẩm Tú luôn hoàn thành tốt công việc của mình.

Thông tin tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật. "Hãy lưu lại-Bạn sẽ cần"

BBT-HCD

Kỹ thuật hình ảnh: Tấn Thành

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases