Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Văn hóa gia đình với việc giáo dục nhân cách con người Việt Nam”

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 18-12-2018


      Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2018, tại phòng B.201 Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi nghiệm thu, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ với đề tài “Văn hóa gia đình với việc giáo dục nhân cách con người Việt Nam” do PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh chủ nhiệm.

     PGS.TS Đỗ Ngọc Anh chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Văn hóa gia đình với việc giáo dục nhân cách con người Việt Nam” trình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu trước Hội đồng.

      Hội đồng nghiệm thu, đánh giá gồm có GS.TS Ngô Văn Lệ -  Chủ tịch Hội đồng; TS. Từ Mạnh Lương – Phó Chủ tịch Hội đồng cùng các ủy viên và thư ký. Đại diện đơn vị chủ trì có PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng – Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Lâm Nhân – Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

    Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ phản biện đề tài sáng ngày 17/12.  

      PGS.TS Đỗ Ngọc Anh thay mặt cho nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Văn hóa gia đình với việc giáo dục nhân cách con người Việt Nam” trước Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ. Đề tài nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần phải bổ sung và chỉnh lý để công trình nghiên cứu khoa học này được hoàn thiện và đạt giá trị khoa học cao trong thực tiễn. Chủ nhiệm đề tài và nhóm thành viên thực hiện đã tiếp thu, ghi nhận những đóng góp từ phía Hội đồng và sẽ hoàn chỉnh công trình khoa học này theo đúng nội dung và thời gian quy định. 

Tin và ảnh: Hoàng Hải – BBT Website.

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.