Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tiêu dùng văn hóa của công nhân trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở TP.Hồ Chí Minh”

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 04-02-2021


      VHSO - Sáng ngày 05 tháng 02 năm 2021, tại phòng B.201 Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ với đề tài “Tiêu dùng văn hóa của công nhân trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở TP. Hồ Chí Minh” do TS. Lê Thị Thanh Thủy chủ nhiệm.

 

     TS. Lê Thị Thanh Thủy trình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở. Ảnh: Hồng Thắm.

      Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở gồm: PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Xuân Hồng – Phản biện; PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng – Phản biện; ông Thổ Hoài Phong - Ủy viên và TS. Nguyễn Thị Hoài Hương - Ủy viên thư ký.  

    Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở sáng ngày 05/02. Ảnh: Hồng Thắm.

      TS. Lê Thị Thanh Thủy trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tiêu dùng văn hóa của công nhân trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở TP.Hồ Chí Minh” trước Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học. Đề tài nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đạt yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần phải bổ sung và chỉnh lý để công trình nghiên cứu khoa học này được hoàn thiện và đạt giá trị khoa học cao trong thực tiễn. Chủ nhiệm đề tài và nhóm thành viên thực hiện đã tiếp thu, ghi nhận những đóng góp từ phía Hội đồng và sẽ hoàn chỉnh công trình khoa học này theo đúng nội dung và thời gian quy định. 

Hoàng Hải

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

 

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.