Sáng ngày 17/11, Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã tổ chức giới thiệu bộ sách “Văn hóa Việt Nam - Nghiên cứu và tiếp cận” của Giáo sư, Tiến sĩ văn hóa học Nguyễn Chí Bền. Bộ sách là tập hợp các công trình nghiên cứu khoa học về văn hóa của nhà nghiên cứu Nguyễn Chí Bền với 2 tập, tập 1 gồm các tiểu luận chia thành 3 quyển (quyển 1: Về văn hóa dân gian; quyển 2: Về văn hóa đương đại; quyển 3: Về văn học) và tập 2 gồm các chuyên luận.

Một số hình ảnh về buổi lễ giới thiệu sách:

GS.TS. Nguyễn Chí Bền tại buỗi lễ giới thiệu sách. Ảnh: Thùy Trang.

BTC buổi lễ giới thiệu với công tác chuẩn bị sách trườc giờ khai mạc. Ảnh: Thùy Trang.

GS.TS. Nguyễn Chí Bền tặng sách cho PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. HCM.  Ảnh: Thùy Trang.

GS.TS. Nguyễn Chí Bền tặng sách cho PGS.TS. Lâm Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. HCM.  Ảnh: Thùy Trang.

GS.TS. Nguyễn Chí Bền tặng sách cho PGS.TS. Trần Văn Ánh - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. HCM.  Ảnh: Thùy Trang.

GS.TS. Nguyễn Chí Bền tặng sách cho PGS.TS. Nguyễn Xuân Hồng - Nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. HCM.  Ảnh: Thùy Trang.

GS.TS. Nguyễn Chí Bền tặng sách cho GS.TS. Nguyễn Xuân Tiên - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP. HCM.  Ảnh: Thùy Trang.

BTC và khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng GS.TS. Nguyễn Chí bền tại buổi lễ giới thiệu sách. Ảnh: Thùy Trang.

Hoàng Hải - BBT Website (biên tập)

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases