Lịch thi kết thúc học phần HKI (2020-2021) các lớp Đại học năm thứ Nhất: hình thức thi Viết và các hình thức thi khác (Tại CS1 và CS2)

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 03-12-2020


MỜI SINH VIÊN XEM CHI TIẾT LỊCH THI CỤ THỂ TRONG CÁC FILE ĐÍNH KÈM SAU ĐÂY:

1. Hình thức thi viết, các lớp thi tại Cơ sở 1

2. Hình thức thi viết, các lớp thi tại Cơ sở 2

3. Các hình thức thi khác, các lớp thi tại Cơ sở 1

4. Các hình thức thi khác, các lớp thi tại Cơ sở 2

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thông báo

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.