Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ là chuyên khảo chuyên sâu về một vấn đề khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc quản lý, nhằm chứng tỏ người học đã tích lũy được một lượng kiến thức lớn, nắm được các phương pháp nghiên cứu và đã có những kỹ năng thực tiễn về vấn đề cần nghiên cứu. Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ còn được xem là công trình tổng kết cho những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên khi đào tạo ở bậc thạc sĩ. Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên sau hai năm học tập, ngày 02/11/2019, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 06 học viên lớp Cao học Khoa học Thư viện khóa 1. Chuyên ngành: Khoa học Thư viện. Mã ngành: 8320203.

Học viên Hoàng Thị Hồng Gấm ghi nhận những đóng góp của Hội đồng chấm luận văn khi bảo vệ đề tài nghiên cứu.

Sau khi nghe các học viên trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Khoa học Thư viện đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý cả về hình thức và nội dung. Đánh giá chung của Hội đồng chấm  luận văn: Các luận văn được bảo vệ có tính thực tiễn cao, có thể phần nào áp dụng vào giải quyết các vấn đề còn tồn tại ở các thư viện nơi học viên đang công tác. Bên canh đó, Hội đồng cũng chỉ ra cho học viên những hạn chế cần phải bổ sung, chỉnh sửa để luận văn được hoàn thiện hơn.

Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ nhận xét, góp ý cho học viên Nguyễn Thị Hồng Nhi hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình sáng ngày 2/11.

Kết quả đánh giá chung, các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng tốt những kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài nghiên cứu.

Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng chấm luận văn sau khi bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu.

Hy vọng rằng, với những kiến thức đã tích lũy được trong 2 năm học tập và nghiên cứu dưới mái trường Văn hóa, các học viên sẽ vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công tác của chính mình, cũng như đóng góp vào sự nghiệp phát triển thư viện của đơn vị trong thời gian tới.

Tin và ảnh: Hoàng Hải

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases