KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19-8-1945 - 19-8-2018):

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 24-08-2018


PHÁT HUY TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

TRONG GIAI ĐOẠN ĐỔI MỚI HIỆN NAY

Nguyễn Hoàng Minh

          Năm 1945, chiến tranh thế giới lần thứ 2 đi vào giai đoạn kết thúc. Sau khi phát xít Đức, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện quân Đồng Minh, thời cơ cách mạng đã mở ra với các dân tộc thuộc địa. Tại Việt Nam, Đảng ta từng bước lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng tranh thủ, chớp lấy thời cơ, tổ chức cuộc khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do, dân chủ.

          Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là một kỳ tích vĩ đại của Việt Nam và các dân tộc thuộc địa. Lần đầu tiên một đảng cách mạng chỉ mới 15 tuổi với năm nghìn đảng viên đã lãnh đạo cuộc cách mạng thành công trong toàn quốc. Phát huy những thành quả của Cách mạng Tháng Tám, Đảng tiếp tục lãnh đạo cả nước tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đưa cả nước bước vào thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa Xã hội.

          73 năm đã trôi qua, những bài học và tinh thần của Cách mạng Tháng Tám vẫn tính thời sự trong tình hình hiện nay. Tiếp tục, kế thừa tinh thần của Cách mạng Tháng Tám để đưa đất nước thoát ra tình trạng khủng hoảng về kinh tế - xã hội trong những năm cuối của thập niên 80, tháng 12 năm 1986 Đảng tiến hành công cuộc đổi mới. Sau 32 năm thực hiện đường lối đổi mới, nước ta gặt hái những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

          Trong bối cảnh mới, trước những thách thức mới của tình hình thế giới và trong nước, để đưa công cuộc xây dựng CNXH tiếp tục tiến lên, Đảng phát động cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" để nâng cao chất lượng của người cán bộ, đảng viên những người trực tiếp tiến hành sự nghiệp đổi mới vì sự cường thịnh của dân tộc. Muốn làm được điều đó, bài học từ thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, hơn bao giờ hết Đảng phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên trung, có chất lượng cao, hết sức, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Có như vậy, Đảng mới huy động được sức mạnh to lớn của dân tộc để tiếp tục đem lại thành công trong chặng đường xây dựng đất nước theo mục tiêu đã đặt ra. Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng nói chung, cuộc Cách mạng Tháng Tám nói riêng, từ đội ngũ đảng viên có chất lượng cao mà cách mạng nước ta thu được những thắng lợi, thành công. Có thể thấy rõ, trong mọi cuộc đấu tranh cáh mạng việc thành hay bại của cách mạng đều do Đảng có xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có chất lượng hay không. Do đó,  để phát huy được sức mạnh của cả dân tộc, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn mẫu mực trong mọi công việc “ đảng viên đi trước – àng nước theo sau”. Cán bộ, đảng viên phải biết chinh phục nhân dân, tranh thủ được sự giúp đỡ của nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng xác định: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Không có nhân dân ủng hộ, giúp sức thì mọi công việc dù có dễ bao nhiêu lần cũng khó mà có kết quả tốt đẹp được.

          Từ nhiệm vụ đấu tranh đánh đuổi ngoại xâm, giành độc lập, chuyển sang nhiệm vụ vừa bảo vệ vừa xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới là những thử thách vô cùng  to lớn đối với Đảng, dân tộc ta. Bởi lẽ, điểm xuất phát về kinh tế của nước ta rất thấp, nước ta lại vừa trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt.  Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đấu tranh chống ngoại xâm đã khó khăn, đấu tranh chống đói nghèo, lạc hậu trong xây dựng đất nước là một cuộc chiến khổng lồ. Tính chất khó khăn, phức tạp của cuộc đấu tranh trên mặt trận kinh tế để xây dựng đất nước, đối với chúng ta không chỉ hết sức mới mẻ, mà còn là cuộc chiến đối với chính mình để xóa bỏ tàn tích của tư tưởng phong kiến và những thói quen lạc hậu…”. Do đó, để giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới không những Đảng phải xây dựng được đường lối đúng đắn mà người cán bộ, đảng viên phải luôn luôn trong sáng, mẫu mực trong cuộc sống, trong công tác, phải dẹp bỏ tư tưởng là “quan cách mạng” để luôn gắn bó mật thiết với dân. Nói về điều này, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở nguy cơ đối với Đảng cầm quyền: “Một là, nguy cơ sai lầm về đường lối; hai là, nguy cơ quan liêu, thoái hóa biến chất trong đội ngũ cán bộ của Đảng”. Do đó, một trong những bài học lớn của Cách mạng tháng Tám là trong khó khăn, gian khổ đội tiên phong của giai cấp và dân tộc và những người đảng viên phải luôn tỉnh táo, gần dân, thân dân, tin dân,  biết dựa vào dân, biết huy động sức mạnh của cả dân tộc phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

            Ngày nay, trước sự tác động của tình tình trong và ngoài nước, những bài học kinh nghiệm từ Cách mạng tháng Tám vẫn còn những ý nghĩa thiết thực cho đất nước ta. Bài học lớn từ tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của Cách mạng tháng Tám để khắc phục những khó khăn trước mắt, là chủ động kiềm chế lạm phát, ổn định và phát triển kinh tế; đồng thời có những biện pháp tích cực bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống âm mưu kích động bạo loạn, lật đổ, âm mưu chia rẽ mối liên hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Đánh giá đúng tình hình thực tiễn, Đảng ta thẳng thắn xác định rằng nếu sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, thoái hóa biến chất, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm... trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên không được ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả thì nó sẽ trở thành bức tường ngăn cách giữa Đảng với dân và đây chính là nguyên nhân chủ yếu làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, là nguy cơ đe dọa sự sống còn với chế độ. Do đó, để khắc phục nguy cơ trên Đảng phải kiên quyết giáo dục, đấu tranh giữ vững bản chất cách mạng, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, làm trong sạch hệ thống chính trị, giữ vững niềm tin cho nhân dân. Biết rằng, cuộc chiến này có muôn vàn khó khăn, phức tạp vô lường nhưng nếu Đảng tiếp tục phát huy được bản lĩnh chính trị và tinh thần của Cách mạng tháng Tám thì mọi khó khăn sẽ bị đẩy lùi, sự nghiệp đổi mới sẽ nhất định thành công.

           Kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công, kế thừa tinh thần ấy, mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu học tập rèn luyện: kiên định mục tiêu, lý  tưởng, chủ động sáng tạo trong mỗi công việc của mình; dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc và gắn bó mật thiết với quần chúng để tìm ra các giải pháp làm trong sạch nội bộ Đảng, nâng cao hiệu quả công việc là những việc làm thiết thực nhất để kỷ chào mừng ngày lễ lớn của cả dân tộc và tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với các thế hệ của đi trước./.

 

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.