VHSO - Chiều ngày 7/5, tại Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (Số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức), đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo tiếng Hàn Quốc giữa Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh với Trung tâm Hàn Quốc học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự lễ ký, đại diện Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh có PGS.TS. Lâm Nhân, Hiệu trưởng. Đại diện Trung tâm Hàn Quốc học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh có PGS.TS. Bùi Hải Đăng, Giám đốc.

Toàn cảnh Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo tiếng Hàn chiều ngày7/5.

Tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo hai bên đã cùng nhau thảo luận, thống nhất và đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác trong thời gian 5 năm với các nội dung: Hợp tác về đào tạo và trao đổi nguồn lực (Phối hợp tổ chức thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng tiếng Hàn Quốc; Trao đổi nguồn lực giảng viên, viên chức, người học; Chia sẻ nguồn lực thông tin cơ sở dữ liệu, chương trình, giáo trình, học liệu phục vụ đào tạo; Chia sẻ thông tin học bổng du học và thông tin về nghề nghiệp của người học). Kết nối mối quan hệ với các cơ sở đào tạo, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong nước và ngoài nước nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mỗi bên; Phối hợp truyền thông nhằm nâng cao vai trò của mỗi cơ sở đào tạo đối với xã hội.

PGS.TS. Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo tiếng Hàn Quốc.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo tiếng Hàn giữa Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh với Trung tâm Hàn Quốc học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường công tác phối hợp trong việc ứng dụng và triển khai dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa. Đáp ứng mục tiêu phát huy khả năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác của hai bên để thúc đẩy sự phát triển về hoạt động giáo dục và đào tạo. Khai thác và vận dụng có hiệu quả các tiềm năng về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục và đào tạo. Tìm kiếm, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và khả năng học tập suốt đời của người học.

PGS. TS. Bùi Hải Đăng, Giám đốc Trung tâm Hàn Quốc học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ  ký kết thỏa thuận hợp tác.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong hoạt động đào tạo tiếng Hàn Quốc giữa Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Hàn Quốc học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh đã mở ra cơ hội hợp tác giữa các bên trong việc hỗ trợ đào tạo ngôn ngữ Hàn Quốc cho sinh viên Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là cơ hội để hai đơn vị phát huy tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác nhằm tăng cường phối hợp trong việc triển khai các hoạt động đào tạo lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa trong tương lai.

Đại diện 2 Trường chụp ảnh lưu niệm.

Trung tâm Hàn Quốc học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào đầu năm 2008 theo quyết định số 264/QĐ-ĐHQG-TCCB của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, là đơn vị nghiên cứu khoa học với định hướng đào tạo và cung cấp dịch vụ học thuật về Hàn Quốc và quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, hoạt động theo mô hình trung tâm nghiên cứu khoa học cơ bản theo nghị định 115/2005/NĐ-CP và nghị định 80/2007/NĐ-CP của Bộ Khoa học công nghệ../.

Hoàng Hải

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases