VHSO - Sáng ngày 31/5, tại Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (Số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức) đã diễn ra buổi tọa đàm khoa học cấp khoa với chủ đề “Giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp” do Khoa Kiến thức cơ bản chủ trì. Tham dự tọa đàm có TS. Trịnh Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; các nhà khoa học; các thầy cô giáo cùng các bạn sinh viên trong và ngoài trường.

Chủ tọa điều hành tọa đàm “Giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp” sáng ngày 31/5.

Nội dung tọa đàm xoay quanh 4 vấn đề chính: Những vấn đề lý luận, mới trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức lối sống cho sinh viên; Thực trạng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức lối sống cho sinh viên Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay; Vai trò các học phần giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo bậc đại học và vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trong việc giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức lối sống cho sinh viên Nhà trường; Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức đại cương trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục Việt Nam nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống trong sinh viên.

TS. Đỗ Thanh Hương, Trưởng Khoa Kiến thức cơ bản báo cáo đề dẫn khai mạc.

Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm. Các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách.

TS. Trịnh Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm.

Theo TS. Đỗ Thanh Hương, Trưởng khoa Kiến thức cơ bản: Việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục cho sinh viên của Khoa Kiến thức cơ bản nói riêng và trong toàn Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, ngoài vai trò nòng cốt của Khoa chuyên môn, cần có sự chung tay tích cực của cả hệ thống chính trị trong toàn trường để đảm bảo xây dựng được những thế hệ sinh viên vừa “hồng”, vừa “chuyên”, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ lớn lao của quá trình xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Bà Trần Thị Huyền Vân, nguyên Thẩm phán cấp cao, Tòa án nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trình bày một số vụ án có liên quan đến giới trẻ trong thời gian qua mà bà từng xét xử để đề xuất một số giải pháp cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tham luận tại tọa đàm.

Tọa đàm “Giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức lối sống cho sinh viên Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay – Thực trạng và giải pháp” đã nhận được nhiều tham luận và ý kiến đóng góp của các chuyên gia, cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên… Đây là nguồn tư liệu quan trọng giúp Khoa Kiến thức cơ bản đúc kết, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng nội dung truyền đạt các học phần khối kiến thức giáo dục đại cương như: Lý luận chính trị, pháp luật, văn hóa, lịch sử, tâm lý,…Đồng thời, giúp các đơn vị liên quan (Phòng Công tác sinh viên; Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên; Chi Đoàn khoa…) tham khảo, rút ra những bài học kinh nghiệm, gợi mở những giải pháp trong công tác quản lý, định hướng phát triển cho sinh viên đạt hiệu quả. Giúp sinh viên có hướng phấn đấu trong học tập và rèn luyện để trở thành những công dân có trình độ chuyên môn tốt và hữu ích cho xã hội./.

Hoàng Hải

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases