Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần năm học 2019 - 2020

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 18-09-2019


MỜI XEM CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN, NĂM HỌC 2019 - 2020: TẠI ĐÂY

PHÒNG KT&ĐBCLGD

Thông báo

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.