KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA DU LỊCH LẦN 1 NĂM 2019”

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 07-03-2019


2. Nội dung Hội thi:

2.1. Đối tượng tham dự hội thi:

- Sinh viên khoa Du lịch và sinh viên các khoa khác trong trường ĐH Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh.

- Mỗi bài viết nghiên cứu khoa học có thể do cá nhân hay nhóm sinh viên thực hiện (Nhóm không quá 03 người, có sinh viên chịu trách nhiệm chính).

- Bài viết nghiên cứu khoa học phải đảm bảo các yêu cầu: chưa được công bố ở đâu; nội dung không trùng lặp với những nghiên cứu của các sinh viên những năm trước.

2.2. Lĩnh vực nghiên cứu:

          Các bài viết nghiên cứu khoa học tập trung vào nội dung và lĩnh vực sau:

          - Xu hướng du lịch của giới trẻ tại Việt Nam hiện nay.

          - Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch homestay ở các địa phương; xu hướng du lịch cộng đồng và công tác bảo tồn, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc đối với thị trường du lịch….

          - Thực trạng và giải pháp tăng cường năng lực đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, thực trạng kinh doanh lữ hành hiện nay

          - Văn hóa làng nghề truyền thống ở các tỉnh, thành phố - tiềm năng và giải pháp phát triển hoạt động du lịch

          - Khai thác các giá trị văn hóa, sinh thái cộng đồng để phát triển du lịch tại địa phương

          - Giải pháp phát triển các loại hình du lịch MICE, du lịch cộng đồng, du lịch thể thao….

          - Đánh giá tiềm năng và hiện trạng khai thác loại hình du lịch sinh thái, du lịch đường sông tại các địa phương…

          - Quảng bá văn hóa ẩm thực của địa phương gắn với phát triển du lịch.

2.3. Thời gian thực hiện:

          - Từ ngày 1/3/2019 – 5/3/2019: Triển khai đến các lớp trong Khoa Du lịch để thông tin cụ thể về hội thi đến sinh viên

          - Từ ngày 15/3/2019: Sinh viên/nhóm sinh viên tham gia NCKH xác định tên bài nghiên cứu.

          - Từ ngày 16/3/2019 – 1/5/2019: Sinh viên/nhóm sinh viên tiến hành thực hiện viết bài, có thể nhờ giảng viên hỗ trợ góp ý sửa bài, sinh viên hoàn thiện và in ấn nộp về Khoa Du lịch (kèm file mềm).

          - Ngày 10/5/2019: Hạn chót nhận bài nghiên cứu của sinh viên/nhóm sinh viên tham gia hội thi.

          - Ngày 12/5/2019: Thành lập Hội đồng chấm thi các bài Nghiên cứu khoa học.

          - Ngày 15/5/2019: Công bố các giải thưởng và đề xuất chỉnh sửa để đưa vào Tập san khoa học của sinh viên Khoa Du lịch.

2.4. Các tiêu chí đánh giá công trình nghiên cứu khoa học sinh viên:

Công trình nghiên cứu khoa học sinh viên được đánh giá theo các tiêu chí như sau:

- Giới thiệu tên sinh viên/lớp/ngành

- Nêu tên bài viết khoa học, lĩnh vực nghiên cứu

- Bố cục bài viết khoa học: Giới thiệu/đặt vấn đề; Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài; Ý tưởng của đề tài và cách tiếp cận; Kết quả nghiên cứu (nội dung nghiên cứu); Tài liệu tham khảo.

- Hình thức trình bày: sử dụng font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1,5 lines. Bài nghiên cứu không dài quá 15 trang (bao gồm phụ lục và danh mục tài liệu).

2.5. Cơ cấu giải thưởng Hội thi:

          - 1 giải nhất: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)

          - 2 giải nhì: mỗi giải 1.000.000đ (Một triệu đồng)

          - 3 giải ba: mỗi giải 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)

          - 5 giải khuyến khích: mỗi giải 200.000đ (Hai tram ngàn đồng)

         Đây là kế hoạch tổ chức Hội thi “ Nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Du lịch Lần 1 năm 2019”, Khoa Du lịch yêu cầu các giảng viên và sinh viên tất cả các lớp nhiệt tình tham gia.

 

                                                                                                                                                                                  TRƯỞNG KHOA 

                                                          

                                                                                                                                                                           TS. MAI HÀ PHƯƠNG (đã ký)

 

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/VHS1976

 


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.