VHSO - Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ với vị thần chủ là Thánh Mẫu Liễu Hạnh được thực hành ở nhiều địa phương. Tỉnh Nam Định là địa phương có gần 400 điểm thờ cúng Thánh Mẫu Liễu Hạnh, và còn  rất nhiều đền, phủ lớn khác ở các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Năm 2016, Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hiệp quốc (UNESCO) ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Một góc Hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt trong bối cảnh hiện nay” tại Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

      Sau 5 năm được UNESCO ghi danh và Chính phủ Việt Nam triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã có nhiều thay đổi. Nhận thức của các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân đối với vị trí và vai trò của di sản văn hóa trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội được đầy đủ hơn; Sức lan tỏa của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ cũng mạnh mẽ hơn ở nhiều địa phương…Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thay đổi tích cực, việc thực hành di sản văn hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ còn bộc lộ một số mặt hạn chế, bất cập. Tình trạng thương mại hóa các nghi lễ, lễ hội vẫn xuất hiện ở một số nơi; Hiện tượng đốt vàng mã quá mức ở các đền phủ; Chất lượng tổ chức nghi lễ, lễ hội chưa cao, có lúc có nơi chưa thực hiện đúng với nguyên tắc tổ chức truyền thống,…Tất cả những hạn chế, bất cập nêu trên đã và đang ảnh hưởng trái chiều tới nhiệm vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Chủ tọa điều hành Hội thảo chiều ngày 15/8.

      Để nhìn lại những kết quả đạt được sau 5 năm Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh và tiếp tục triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa này của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Được sự chấp thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 02 ngày 15 và 16/08/2022, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp cùng với Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt trong bối cảnh hiện nay”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh và Thực hành Nghi lễ hầu đồng tại Đền thờ Đức Thánh Mẫu Phủ Dầy phối thờ Hai Bà Trưng, số 23, đường Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Chủ trì Hội thảo có PGS.TS. Phạm Lan Oanh - Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; GS.TS. Từ Thị Loan - Nguyên Quyền Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và TS. Trịnh Đăng Khoa - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

PGS.TS. Phạm Lan Oanh - Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phát biểu tổng kết Hội thảo chiều ngày 16/8.

      Trong 02 ngày diễn ra Hội thảo, các đại biểu, khách mời đã tập trung thảo luận về các nội dung như: Đánh giá công tác nghiên cứu, nhận diện giá trị, kiểm kê, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt và các tập quán, nghi lễ, lễ hội truyền thống tốt đẹp gắn với di sản; Nghiên cứu đánh giá các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, về truyền thống uống nước nhớ nguồn, tinh thần hòa hợp dân tộc và trân trọng vai trò của người phụ nữ trong cộng đồng; Tổng kết các bài học kinh nghiệm, mô hình bảo tồn; mô hình hoạt động sáng tạo và truyền dạy di sản trong cộng đồng; giáo dục di sản tại các cơ sở công lập và địa điểm thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ tại các địa phương trong cả nước; Làm rõ vai trò của các cá nhân, cộng đồng trong hoạt động đóng góp, gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; Nghiên cứu làm rõ thực trạng hoạt động quảng bá về giá trị di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt trong và ngoài nước; Nghiên cứu đánh giá cơ chế, chính sách quản lý di sản nhằm gìn giữ, bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của di sản, đồng thời ngăn ngừa, loại bỏ các hủ tục, mê tín dị đoan, thương mại hóa di sản văn hóa và xử lý các hành vi lợi dụng di sản để trục lợi, làm sai lệch di sản gây tác động tiêu cực tới đời sống cộng đồng, xã hội; Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt trong bối cảnh toàn cầu hóa và làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư.

BTC chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu khách mời tham dự Hội thảo.

      Hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt trong bối cảnh hiện nay” nhằm nghiên cứu, đánh giá những thành tựu đạt được, những cơ hội, thách thức, mặt hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; Đề xuất những sáng kiến, giải pháp nhằm khắc phục những mặt hạn chế bất cập để tiếp tục thực hiện mục tiêu bảo vệ và phát huy giá trị di sản một cách hiệu quả. Từ đó, hướng đến mục tiêu xây dựng Báo cáo quốc gia vào năm 2024 trình UNESCO với một số nội dung như: Đánh giá sức sống của di sản và những nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn tại của di sản; Những nỗ lực, biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản; Sự tham gia của cộng đồng vào việc bảo vệ di sản./.

Tin và ảnh: Hoàng Hải.

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

 

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases