VHSO - Nhằm triển khai thực hiện sâu, rộng, có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao kiến thức pháp luật cho viên chức, người lao động nhà trường. Chiều ngày 14/10/2022, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng, Hiệu trưởng; TS. Lê Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Trịnh Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng; cùng các thầy cô giáo là lãnh đạo các đơn vị và toàn thể viên chức, người lao động Nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng, Hiệu trưởng Nhà trường, phát biểu khai mạc hội nghị chiều ngày 14/10.

      Tại Hội nghị, toàn thể viên chức, người lao động đã được nghe phổ biến các nội dung: Những quy định pháp luật trong Luật lao động, Luật viên chức, Luật giáo dục đại học và các Nghị định, quy định chi tiết, Thông tư hướng dẫn thi hành các luật, nghị định,…; Thông tin về nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi, tiêu chuẩn đạo đức, những điều giảng viên đại học không được làm,… của chức danh giảng viên đại học; Chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, chương trình hành động của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, những chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đảm bảo chất lượng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện các mục tiêu chất lượng trong Chiến lược phát triển Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2026 và lấy ý kiến về một số nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

TS. Trịnh Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Nhà trường giải đáp một số thông tin tại Hội nghị.

      Hội nghị cũng nhận được các ý kiến trao đổi của viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện công việc. Thông qua hoạt động tuyên truyền này, đã giúp cho toàn thể viên chức, người lao động nhà trường có dịp học tập, bồi dưỡng thêm kiến thức pháp luật. Góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; khẳng định vị trí, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội và ý thức chấp hành pháp luật trong thực thi công việc./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI NHẬN TẠI HỘI NGHỊ

Viên chức, người lao động nhà trường theo dõi buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật chiều ngày 14/10.

TS. Đỗ Thanh Hương, Phó trưởng khoa Kiến thức cơ bản báo cáo các quy định pháp luật trong Luật lao động, Luật viên chức, Luật giáo dục đại học và các Nghị định, quy định chi tiết, Thông tư hướng dẫn thi hành các luật, nghị định tại Hội nghị.

TS. Đào Đồng Điện, Phó trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trình bày Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện các mục tiêu chất lượng trong Chiến lược phát triển Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2026.

ThS. Phan Đình Dũng, Giảng viên khoa Kiến thức cơ bản phát biểu tại Hội nghị.

Tin và ảnh: Hoàng Hải

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases