VHSO - Sáng 9/2, tại Hội trường, Câu lạc bộ Đoàn viên, số 06, đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, Quận 1. Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tham dự hội nghị, có Đ/c Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Đ/c Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy Khối và hơn 80 đồng chí là cán bộ chủ chốt, cấp ủy các chi bộ, Đảng bộ cơ sở thuộc Khối. Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh có 31 đồng chí tham dự bao gồm các đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Đảng ủy viên; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Bí thư, Phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ; Các đồng chí trong Ban Giám hiệu; Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm (là đảng viên).

Một góc Hội nghị sáng ngày 9/2.

      Tại Hội nghị các đồng chí tham dự đã được nghe Đ/c Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy báo cáo những nội dung trọng tâm của 03 văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng gồm: Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở; Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực.

     Đ/c Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy báo cáo viên tại Hội nghị sáng ngày 9/2.

      Cũng tại Hội nghị này, Đ/c Lương Văn Nhiền, Bí thư đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình bày Kế hoạch số 73-KH/ĐUK về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 21-Ctr/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Đ/c Lương Văn Nhiền, Bí thư đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tổng kết tại Hội nghị.

      Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Lương Văn Nhiền, Bí thư đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cấp ủy cơ sở và người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Khối, cần chủ động tổ chức học tập văn bản của Trung ương, Thành ủy về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nhằm giúp cho tổ chức đảng, đảng viên hiểu rõ, đầy đủ những nội dung cơ bản quy định của Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; góp phần, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đây là những giải pháp quan trọng để chấn chỉnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc Khối cơ sở Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch./.

Tin và ảnhHoàng Hải

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

 

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases