Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 21-12-2018


     Thực hiện chương trình kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TP. Hồ Chí Minh.

     Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2018, Tại Hội trường A, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TP. Hồ Chí Minh. Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3. Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự Hội nghị này, Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã triệu tập các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường; Ban Giám hiệu; trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường; Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường.

Báo cáo viên Đoàn Hùng Vũ Hưng trình bày tại Hội nghị.

    Tại Hội nghị này, đảng viên được nghe báo cáo viên Đoàn Hùng Vũ Hưng, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trình bày 05 nội dung chính gồm:

     - Tình hình kinh tế - Xã hội.

     - Chiến lược phát triển kinh tế biển.

     - Quy định về trách nhiệm nêu gương.

     - Công tác chuẩn bị đại hội XIII.

     - Công tác cán bộ.

         Đông đảo đảng viên toàn Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự Hội nghị.

       Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Đảng ủy Khối diễn ra trong bối cảnh rất cần thiết để toàn bộ đảng viên của Đảng bộ cùng nhìn lại về trách nhiệm nêu gương của người đảng viên và tự mình hoạch định những kế hoạch hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tế tại các đơn vị ở cơ sở, nhằm thực hiện có hiệu quả cao nhất những nội dung cơ bản mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã đề ra.

Tin và ảnh: Hoàng Hải – BBT Website

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.