VHSO - Trong công tác đào tạo đại học ở nước ta hiện nay, nghiên cứu khoa học (NCKH) được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội. NCKH có tầm quan trọng đặc biệt trong giáo dục đại học, là hoạt động không thể thiếu, không những góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo ra những tri thức mới, sản phẩm mới phục vụ cho sự phát triển của nhân loại.

Một góc buổi sinh hoạt khoa học sáng ngày 17/5.

Sáng ngày 17/5, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh (VHS) đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5. Nhằm biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học trong nhà trường; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ; khuyến khích, động viên các cán bộ, giảng viên trẻ, học viên, sinh viên trong nhà trường tham gia hoạt động NCKH.

PGS.TS. Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH của Nhà trường năm học 2023 - 2024.

Tại buổi sinh hoạt, ThS. Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Đào tạo, QLKH & HTQT báo cáo những thành tựu nghiên cứu khoa học VHS đạt được trong năm học 2023 - 2024; phân tích những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động NCKH và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động NCKH của nhà trường trong thời gian tới. Theo đó, năm học 2023 - 2024 công tác NCKH của nhà trường đã đạt được những kết quả nhất định với 01 nhiệm vụ NCKH và công nghệ cấp quốc gia, 04 nhiệm vụ NCKH và công nghệ cấp Bộ đã hoàn thành; 03 giáo trình được xuất bản, 05 giáo trình được nghiệm thu; 03 đề tài NCKH, 09 giáo trình của giảng viên đang được triển khai thực hiện năm 2024; 02 đề tài NCKH sinh viên được nghiệm thu (01 Xuất sắc, 01 Khá); 13 đề tài NCKH của sinh viên đang triển khai thực hiện năm 2024.

TS. Trịnh Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng, Điều hành Hội đồng trường trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích tốt trong hoạt động NCKH năm học 2023 - 2024.

Cũng tại buổi sinh hoạt khoa học này, TS. Nguyễn Phương Thảo, Giảng viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã trình bày báo cáo chuyên đề “Những vấn đề về Liêm chính học thuật” và chia sẻ một số kinh nghiệm thực tế về việc thực hiện liêm chính học thuật trong hoạt động NCKH. Theo TS. Nguyễn Phương Thảo, để thực hiện tốt vấn đề liêm chính trong học thuật cần phải: Đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ và trung thực về tình hình nghiên cứu liên quan đến sản phẩm học thuật dự kiến thực hiện; Thực hiện việc trích dẫn đầy đủ và trung thực; Từ chối bình duyệt, đánh giá các sản phẩm học thuật khi có lý do dẫn đến sự không vô tư trong khi thực hiện công việc; Thực hiện việc bình duyệt, đánh giá các sản phẩm học thuật khách quan, công bằng và thuyết phục; Sử dụng các phương pháp NCKH phù hợp với quy mô, tính chất và đặc điểm của sản phẩm học thuật; Sử dụng các nguồn thông tin tin cậy và có nguồn gốc rõ ràng; Tôn trọng, đảm bảo tính trung thực, khách quan khi phân tích, đánh giá ý kiến của người được khảo sát; Cung cấp trung thực, đầy đủ minh chứng phục vụ cho việc giải trình các vấn đề liên quan đến sản phẩm học thuật,…

TS. Nguyễn Phương Thảo, Giảng viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trình bày báo cáo chuyên đề “Những vấn đề về Liêm chính học thuật” tại buổi sinh hoạt khoa học.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt khoa học sáng ngày 17/5, PGS.TS. Lâm Nhân, Hiệu trưởng VHS gửi lời cảm ơn đến TS. Nguyễn Phương Thảo, Giảng viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã dành thời gian đến tham dự buổi sinh hoạt khoa học và chia sẻ những kinh nghiệm để nâng cao chất lượng trong hoạt động NCKH cho Nhà trường, nhất là việc thực hiện liêm chính học thuật. PGS.TS. Lâm Nhân cũng kêu gọi đội ngũ viên chức, người lao động và sinh viên, học viên tích cực hơn nữa trong công tác NCKH trong nhà trường. Đề xuất các khoa chuyên môn đưa vào giảng dạy học phần “Luật sở hữu trí tuệ” cho sinh viên một số chuyên ngành đào tạo của nhà trường, để đảm bảo vấn đề liêm chính trong học thuật, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước trong thời đại mới - Thời đại của cách mạng khoa học và công nghệ.

TS. Lê Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao tặng giấy khen cho các nhóm tác giả có giáo trình được nghiệm thu thành công và xuất bản trong năm học 2023 - 2024.

Dịp này, để động viên và khích lệ tinh thần nghiên cứu khoa học trong Nhà trường, Ban Giám hiệu VHS đã tổ chức biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH năm học 2023 - 2024./.

Tin và ảnh: Hoàng Hải

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP. HCM

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases